Ξηρά φορτία - Αδρανή υλικά

Μεταφορά Ξηρών Φορτίων & Αδρανών Υλικών

Μαρμαρά – Σίδηρος – Χώμα – Χαλίκια

Άμεση και διασφαλισμένη εξυπηρέτηση, ικανοποίηση όλων των αναγκών σε ελάχιστο χρόνο.

Ξηρά φορτία - Αδρανή υλικά